เบอร์โทร :   Mobile : 081-1738270-0819146763-0812685605, E-Mail : niwat0328@hotmail.co.th

การทำสีเพาว์เดอร์โค้ด

สีเพาว์เดอร์โค้ด หรือ สีฝุ่น คือสีลักษณะเป็นผงแป้ง ประกอบด้วยแม่สี เรซิน และสารเคมีอื่นๆซึ่งจะเพิ่มคุณสมบัติของสีในการยึดเกราะกับผิวชิ้นงานโดยอาศัยการหลอมละลาย

เพียงครั้งเดียวด้วยความร้อน 180-200 องศา ขั้นตอนในการพ่นต้องใช้ไฟฟ้า +/- เข้ามาเกี่ยวข้องในการจับผิวงาน สีที่ได้จะมีความแข็งและเงางามเป็นพิเศษมีความคงทนสูง เหมาะสำหรับงานประเภท งานเฟอร์นิเจอร์ ประตูหน้าต่างเหล็กดัด ชิ้นส่วนเครื่องจักร์ อะไหล่มอ่ตอร์ไซค์ เป็นต้น
Visitors: 15,180